weterynarz gdów

"Kraje trzecie"

Przy przekraczaniu granic krajów niezrzeszonych wymagane jest świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku tranzytu przez poszczególne kraje Unii Europejskiej do krajów trzecich stosuje się przepisy obowiązujące w krajach tranzytowych.


---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w niektórych

krajach Unii

wbritan  Wielka Brytania

irland  Irlandia


szwed  Szwecja

finland  Finlandia


belgia2  Belgia


slowacja  Słowacja

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w innych

krajach

norweg  Norwegia

szwajcaria  Szwajcaria

„Kraje trzecie”