weterynarz gdów

Norwegia

W pierwszej kolejności zwierzę musi zostać trwale oznaczone. Albo za pomocą czytelnego tatuażu, albo za pomocą mikroczipa. Następnie trzeba je zaszczepić przeciwko wściekliźnie (koniecznie w tej kolejności). Potem wykonuje się badania przeciwciał na próbce krwi pobranej  w ciągu 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia są nieważne). Badania nie trzeba powtarzać, jeśli zwierzę było regularnie szczepione przeciwko wściekliźnie (nie ma przerw w kalendarzu szczepień wymaganym przez producenta szczepionki). Miano przeciwciał neutralizujących w badanej surowicy nie może być niższe niż 0,5 IE/ml.
Ponadto zwierzę musi zostać poddane odrobaczaniu przeciwko tasiemcowi bąblowcowemu (Echinococcus spp.). Musi je przeprowadzić lekarz weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym wwiezieniem zwierzęcia na terytorium Norwegii i przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel. Odrobaczanie trzeba powtórzyć w ciągu 7 dni po przyjeździe do Norwegii. W paszporcie powinno się znaleźć potwierdzenie spełnienia wszystkich powyższych warunków (identyfikacja zwierzęcia, szczepienie przeciwko wściekliźnie, wynik badania efektywności tego szczepienia, obydwa zabiegi odrobaczania wraz z podaniem nazwy i dawki preparatu).

Uwaga!!! Niezaszczepione młode zwierzęta nie mogą być wwożone do Norwegii, chyba że zostanie wydana na to zgoda odpowiednich władz (Norwegian Food Safety Authority).


---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w niektórych

krajach Unii

wbritan  Wielka Brytania

irland  Irlandia


szwed  Szwecja

finland  Finlandia


belgia2  Belgia


slowacja  Słowacja

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w innych

krajach

norweg  Norwegia

szwajcaria  Szwajcaria

„Kraje trzecie”