weterynarz gdów

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

Procedury są znacznie uproszczone – wymagana jest trwała identyfikacja zwierzęcia za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipa.

Zwierzę trzeba zaszczepić przeciwko wściekliźnie. Pierwsze szczepienie zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia uzyskuje ważność po upływie 21 dni od dnia jego wykonania. Kolejne szczepienia, wykonywane regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), zyskują ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada świadectwa jego szczepienia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest traktowane jako pierwsze i jest ważne dopiero po upływie 21 dni od daty jego przeprowadzenia. Paszport zwierzęcia musi poświadczać ważność szczepienia przeciw wściekliźnie.


---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w niektórych

krajach Unii

wbritan  Wielka Brytania

irland  Irlandia


szwed  Szwecja

finland  Finlandia


belgia2  Belgia


slowacja  Słowacja

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w innych

krajach

norweg  Norwegia

szwajcaria  Szwajcaria

„Kraje trzecie”