weterynarz gdów

Wielka Brytania, Irlandia

W krajach tych bezwzględnie wymagany jest czip, tatuaż nie jest honorowany.

Aby wwieźć tam zwierzę, należy najpierw je zaczipować, a potem poddać szczepieniu przeciw wściekliźnie (koniecznie w tej kolejności). Po upływie co najmniej miesiąca należy pobrać krew. Surowica jest wysyłana do akredytowanego laboratorium wirusologicznego, gdzie badają ją pod kątem poziomu przeciwciał na wściekliznę. Gdy ich poziom jest wystarczający (miano przeciwciał neutralizujących w badanej surowicy nie może być niższe niż 0,5 IE/ml), po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia pobrania krwi zwierzę może przekroczyć granicę. Podczas tych 6 miesięcy musi pozostawać na terenie państwa członkowskiego Unii. Wynik tych badań jest wpisywany do paszportu.

Ze względu na obowiązkowy 6-miesięczny okres oczekiwania zastępujący kwarantannę, planując wwiezienie zwierzęcia do tych krajów, należy podjąć przygotowania co najmniej 7 miesięcy przed podróżą. Dodatkowo w ciągu 24-48 godzin przed przekroczeniem granicy zwierzę musi zostać odrobaczone środkiem przeciw tasiemcowi bąblowcowemu oraz zabezpieczone przeciw kleszczom. W tym samym czasie musi też zostać przeprowadzone badanie stanu klinicznego zwierzęcia. Wszystkie te procedury muszą być potwierdzone w paszporcie. Zaleca się także posiadanie na granicy oryginału świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie. Zwierzęciu podczas podróży musi towarzyszyć osoba za nie odpowiedzialna.

Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium ww. krajów, bezwzględnie musi być zachowana kolejność powyższych działań.

Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą. Trzeba też skorzystać z usług zatwierdzonego przez rządy tych krajów przewoźnika. Lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze przewoźników dostępna jest na stronach internetowych:
Wielka Brytania: www.defra.gov.uk
Irlandia: www.agriculture.gov.ie

W przypadku gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a potem poddane identyfikacji za pomocą mikroczipa, szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych nie wcześniej niż 21 dni po ostatnim szczepieniu.

Uwaga!!! Przewożenie z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii psów, kotów i fretek mających mniej niż 3 miesiące i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.
---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w niektórych

krajach Unii

wbritan  Wielka Brytania

irland  Irlandia


szwed  Szwecja

finland  Finlandia


belgia2  Belgia


slowacja  Słowacja

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

---------------------------------------

Procedury przekraczania
granicy w innych

krajach

norweg  Norwegia

szwajcaria  Szwajcaria

„Kraje trzecie”