weterynarz gdów

Wybudzanie ze znieczulenia

Po przeprowadzonym zabiegu jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest ograniczone. W okresie wybudzania się zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne, np. hałas, dotyk, zbyt jaskrawe światło. Również temperatura ciała ulega obniżeniu.

Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu spokoju, umieszczenie go w ciepłym, zacienionym miejscu i okrycie. Podczas wybudzania najpierw powraca świadomość, a dopiero później zwierzę zaczyna kontrolować swoje ruchy. Dlatego też należy mu przygotować legowisko na podłodze.

Wywołany zabiegiem stres powoduje, że przy wybudzaniu pacjent może skomleć i popiskiwać. Nie jest to jednak spowodowane bólem, gdyż po zabiegu zwierzę otrzymuje leki przeciwbólowe. W okresie wybudzania należy mu zapewnić stałą opiekę.