Wszystkie ssaki posiadają zęby mleczne, które w odpowiednim czasie dla danego gatunku zostają wymienione na zęby stałe. Niekiedy zdarza się, że nie wszystkie zęby mleczne wypadną, a już wyrastają stałe. Wówczas w żadnym razie nie należy pozostawiać takich zębów, tylko pokazać je lekarzowi weterynarii, a ten wyznaczy optymalny termin ich usunięcia.