Metody sztuczne
1. Metody farmakologiczne
a) Tabletki antykoncepcyjne
b) Zastrzyki antykoncepcyjne o przedłużonym działaniu
2. Sterylizacja chirurgiczna


Tabletki antykoncepcyjne
-> Można je stosować wyłącznie u kotek. U suk mogą one służyć wyłącznie do przesunięcia terminu cieczki, np. by cieczka nie wystąpiła w czasie wyjazdu na wczasy.
-> W celu zapobiegania rui i ciąży tabletki trzeba podawać kotce stale co 7 dni (np. w każdą sobotę).
-> W celu przerwania rui u kotki lub przesunięcia terminu cieczki u suki tabletki podaje się codziennie wg wskazań lekarza weterynarii.
-> Są dobrym środkiem antykoncepcyjnym dla kotek trzymanych stale w mieszkaniu.
-> Nie są w 100% skutecznym środkiem zapobiegającym ciąży w wypadku kotek wypuszczanych na pole i kontaktujących się z kocurami.
-> Są lekami hormonalnymi, które zaburzają naturalną gospodarkę hormonalną organizmu, dlatego stosując je, trzeba mieć na uwadze ryzyko wystąpienia schorzeń narządu rodnego i gruczołu mlekowego. Częstym następstwem stosowania tabletek jest rak sutka u kotek.
Przeciwwskazania: ciąża, guzy gruczołu mlekowego, schorzenia układu rozrodczego, cukrzyca i inne schorzenia przebiegające z wielomoczem.

Zastrzyki antykoncepcyjne

-> Można je stosować u suczek i kotek.
-> Częstotliwość stosowania: u kotek co 3-4 miesiące, u suk co 3-6 miesięcy.
-> Zastrzyki skutecznie zapobiegają objawom rui (cieczki) u suk.
-> Nie są w 100% skutecznym środkiem zapobiegającym ciąży w wypadku kotek wypuszczanych na pole.
-> Są lekami hormonalnymi zaburzającymi naturalną gospodarkę hormonalną organizmu, dlatego stosując je, trzeba mieć na uwadze ryzyko wystąpienia takich schorzeń, jak ropomacicze czy nowotwory gruczołu mlekowego.
Przeciwwskazania: ciąża, ciąża urojona, guzy gruczołu mlekowego, choroby narządu rodnego i inne schorzenia przebiegające z wielomoczem.

Stosując zastrzyki antykoncepcyjne, należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:
1) Podawanie zastrzyków antykoncepcyjnych najbezpieczniej rozpocząć po osiągnięciu przez zwierzę dojrzałości płciowej i fizycznej, czyli 2 miesiące po pierwszej rui (cieczce). Nie należy podawać zastrzyków antykoncepcyjnych przed pierwszą rują.
2) Zastrzyki podaje się w fazie międzyrujowej, czyli wtedy gdy samica nie wykazuje objawów rui. W wyjątkowych przypadkach zastrzyk antykoncepcyjny można podać na początku cieczki (w celu przerwania rui).
3) Najlepszy termin podania samicy zastrzyku antykoncepcyjnego to 2 miesiące przed spodziewaną cieczką, czyli 4 miesiące po ostatniej cieczce (cieczka u większości samic występuje co 6 miesięcy). U samicy, która rodziła, zastrzyk podaje się po odsadzeniu szczeniąt (czyli też 4 miesiące po cieczce).
4) Nie należy kryć samicy w pierwszej rui po ostatnim zastrzyku antykoncepcyjnym. Po zaprzestaniu stosowania zastrzyków antykoncepcyjnych ruja pojawia się około 9 miesięcy od ostatniego zastrzyku, czasem nie pojawia się wcale.
5) Jeśli samica przeznaczona jest do reprodukcji, nie należy stosować żadnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Sterylizacja (kastracja) chirurgiczna

-> Można ją wykonywać u kotek i suczek.
-> Jest to operacja chirurgiczna polegająca na usunięciu jajników i macicy, dlatego jest to jedyna pewna metoda zapobiegania ciąży.
-> Czasami (rzadko) zdarza się, że u wysterylizowanej samicy występują objawy rui.
-> Jednorazowe ryzyko jest związane z narkozą i operacją chirurgiczną.
-> Sterylizację chirurgiczną można wykonać u suk i kotek w każdym wieku.
-> Wczesna sterylizacja (przed pierwszą rujką) wg niektórych lekarzy może być przyczyną następujących schorzeń: nietrzymania moczu, świądu sromu, otyłości (nie ma na to jednoznacznych dowodów).
-> Sterylizacja suki przed jej pierwszą lub najpóźniej przed drugą rują zapobiega zachorowaniu na nowotwory gruczołu mlekowego.
-> Chirurgiczna sterylizacja zapobiega stosunkowo często występującym u suk takim schorzeniom, jak cysty na jajnikach czy ropomacicze.
-> Możliwa jest sterylizacja ciężarnej samicy (wtedy połączona jest ona z aborcją).
Przeciwwskazania: zły stan ogólny zdrowia, schorzenia narządów wewnętrznych (nerek, wątroby), układu krążenia i oddechowego.