Antykoncepcja weterynaryjna to:

> zapobieganie nieplanowanemu rozmnażaniu się zwierząt

> zapobieganie występowaniu objawów rui (cieczki) u samic

> hamowanie zachowań płciowych u samców

Metody antykoncepcji można podzielić na naturalne i sztuczne.